Директор школи

Білогурова Наталя Анатоліївна

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Поточна діяльність | Звіти директора школи | Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік
Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік
 • самої себе;

 • сім’ї, родини, людей;

 • праці;

 • суспільства і держави;

 • природи;

 • мистецтва.

Протягом року адміністрацією школи з виховної роботи вивчалися такі питання:

 • робота класних керівників з питань превентивного виховання,

 • стан роботи з учнями девіантної поведінки,

 • робота класного керівника з морального виховання,

 • робота класного керівник зі щоденниками.

Здійснена перевірка роботи гуртків, факультативів та курсів за вибором. За результатами перевірок по школі видані накази.

На педраді за темою «Виховне середовище школи» були розглянуті питання

 • «Роль вчителя у формуванні особистості учні»

 • « Вплив учнівського колективу на формування особистості учня»

 • « Профорієнтація і роль школи у виборі майбутньої професії»

Методичне об’єднання класних керівників працювало над проблемою «Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості в умовах сучасної школи.». В ході установчого засідання ШМО визначили такі завдання на навчальний рік:

 • Підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

 • Впровадження нових технологій, методик навчання та виховання учнів на основі досягнень педагогічної науки та практики вчителів-новаторів;

 • Гуманізація стосунків між учнями та вчителями школи;

 • Індивідуалізація виховання на основі вивчення психологічних особливостей учнів;

 • Вивчення науково-методичної літератури та педагогічного досвіду з проблем виховання та ін.

З метою виявлення та підтримки розвитку обдарованих дітей у школі організовано роботу гуртків за інтересами.

№ з/п

Назва гуртка

Керівник гуртка

Класи

1

Семицвіт

Гетта С.С.

1-5

2

Географи - краєзнавці

Юр’єва О.С.

6-11

3

Кроки в світ економики та бізнесу

Юр’єва О.С.

8-11

4

Футбол

Сузов Ю.В.

5-11

5

Шахи

Бровко В.П.

3-5

6

Легка атлетика

Рудакова М.В.

5-11

 

Велика увага адміністрації школи та педагогічного колективу приділяється роботі з дітьми облікових категорій. На початку навчального року комісією у складі громадського інспектора, класного керівника, членів батьківського комітету проведено обстеження житлово – побутових умов сімей пільгових категорій. Відповідно до яких складаються акти, які затверджені підписом та печаткою директора.

Членами педагогічного колективу і громадського інспектора з охорони прав дитини приділяється увага просвітницькій роботі серед батьків. Для них були організовані:

 • батьківські всеобучі, на яких розглядалися питання виховання та оздоровлення дітей, профорієнтації та корекції навчання та багато інших питань.

 • приймальня громадського інспектора з охорони дитинства, яка працює щочетверга.

 • Постійно поновлюється стенд «Інформація для батьків, учнів та вчителів»

Важливу роль у забезпеченні успішного впровадження якісних знань, що відбувається в освітній галузі, відіграє процес управління. Реалізація основних напрямків розвитку освіти, спрямованих на модернізацію освітньої галузі, потребує реформування системи державного управління освітою, яке має забезпечити поступове звуження державного контролю з одночасним розширенням засад громадського самоврядування, формування її громадської складової. В зв’язку з цим у Подолянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, відповідно до Положень про органи самоврядування створені та діють:

 • Рада навчального закладу (голова – Решетник О.В.);

 • Батьківський комітет школи (голова – Чернега І. Н.);

 • Учнівське самоврядування молодших класів «Веселка»;

 • Учнівське самоврядування учнів старшої школи «Молодіжна спілка школи».

Важливою ланкою діяльності педагогічного колективу є організація роботи з батьками. За планом роботи школи кожну декаду проводилися класні батьківські збори, а один раз на семестр загально шкільні батьківські збори. Батьки запрошувалися для участі в проведенні різноманітних місячників, декад, лекторіїв, свят, заходів.

Проаналізувавши роботу школи можна зробити висновок, що педагогічним колективом проведена певна робота щодо формування свідомого громадянина держави. Особливих успіхів у вихованні підростаючого покоління досягли: класовод Шульга Л.Г. – 1 клас, Калашнікова К.М. – класний керівник 7 класу.

Безпека життєдіяльності

Робота з питань запобігання дитячого травматизму в школі здійснюється у відповідності до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону дитинства», Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121 «Про невідкладні заходи із забезпечення дорожнього руху», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 (назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2013 року № 1365) та інших нормативно-правових документів.

Створення умов для забезпечення психічного й фізичного здоров'я учнів та педагогів

В основі управління закладом лежить програмно-цільовий підхід, основою якого є програма «Школи сприяння здоров'ю». Мета програми -підвищення рівня фізичного, духовного здоров’я, психологічної комфортності й соціального благополуччя дітей шляхом популяризації здорового способу життя як основного чинника відновлення здоров’я, його збереження й зміцнення, виховання особистості, здатної підтримувати й зберігати своє здоров’я завдяки досягненню позитивних змін у поглядах і поведінці.

У закладі функціонує 1 медичний кабінет, є 1 медична сестра.

У березні 2015 року учні 1-11 класів пройшли планові медогляди на базі Подолянської ЗОШ І – ІІІ ст. та Куп`янської центральної поліклініки. В результаті оглядів спеціалісти встановили діагнози дітям та поставили окремих учнів на диспансерний облік.

Організація харчування учнів

Згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про охорону дитинства», наказам районного відділу освіти Куп`янської райдержадміністрації, в школі організовано безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4 класів та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (підтверджується статус документами з райвиконкому), дітей з малозабезпечених сімей (підтверджується статус довідками з відповідних установ, які поновлюються кожні півроку).

Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

В школі призначено відповідального за організацію харчування – Коржова О.В., складено посадову інструкцію інспектора з харчування.

Кошти на безкоштовне гаряче харчування виділяються з місцевого бюджету. Всі блюда завжди гарячі, смачно приготовані.

Харчування здійснюється в їдальні школи. Їжа готується на кухні, що межує з основною залою.

Для контролю за діяльність їдальні створена бракеражна комісія, до складу якої входять заступник директора школи Коржова О.В., кухар шкільної їдальні Пащенко Г.В., сестра медична Ляшенко О.І., класні керівники згідно з графіком чергування. Їжа постійно перевіряється, переважується, перевіряються сертифікати якості, органолептичні якості їжі.

Гарячим харчуванням охоплено:

 • початкові класи – 100%;

 • 5-11 класи – близько 50%;

Протягом навчального року кухарем школи опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню та затверджувалося директором школи.

Проводилася роз`яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім`ї дітей різного віку. Було складено та затверджено списки дітей, які потребують дієтичного харчування із залученням медичних працівників Подолянської АЗПСМ.

Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів.

Однак, ще існує проблема – це недостатнє охоплення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів за власні кошти. Тому, класним керівникам 5-11 класів потрібно проводити роботу з батьками та учнями 5-11 класів з питання раціонального, здорового харчування в шкільній їдальні.

Соціальний захист учнів

На початок навального року поновлені списки дітей пільгового контингенту та списки дітей з сімей які опинилися в скрутній ситуації. Всі ці діти перебувають на обліку особового контролю педагогічного колективу.

На початку навчального року комісія у складі громадського інспектора, класного керівника, членів батьківського комітету провели обстеження житлово – побутових умов сімей пільгових категорій. Відповідно до яких складаються акти, які затверджені підписом та печаткою директора.

Протягом року діти облікових категорій залучалися до гурткової роботи. У школі працює 6 гуртків за інтересами:

 1. Семицвіт –відвідує 11 дітей пільгових категорій;

 2. Футбол –10 дітей пільгових категорій;

 3. Кроки у світ економіки та бізнесу –2 дітей пільгових категорій;

 4. Шахи – 15 дітей пільгових категорій;

 5. Гурток Географи- краєзнавці –7 дітей пільгових категорій.

 6. Легка атлетика - 5 дітей пільгових категорій

Для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених родин організоване безкоштовне гаряче харчування, діти соціальних категорій проходять щорічний медичний огляд.

Велика увага приділяється захисту прав дитини, щодо охорони здоров’я. Діти-сиріти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених родин отримували протягом року організоване безкоштовне гаряче харчування, діти соціальних категорій проходять щорічний медичний огляд.

Також протягом грудня діти соціальних категорій отримали матеріальну допомогу із фонду всеобучу на придбання шкільного одягу та приладдя. У 2014-2015 році матеріальну допомогу отримали баготодітні сім’ї, обдаровані, напівсироти, діти – інваліди на загальну суму 2753 гривні. Крім того, у школі були проведені благодійна акція до Дня інвалідів. Кошти використано на придбання подарунків дітям-інвалідам на День св. Миколая.

Протягом навчального року діти соціальних категорій постійно злучалися до участі у різноманітних конкурсах, вікторинах, концертах, виставах та інших видах виховної діяльності.

Для цих дітей були організовані поїздка на Новорічну виставу до РБК м. Купянська (20 учнів пільгових категорій)., 03.06.2015 р. – 20 дітей мали можливість відвідати Парк відпочинку м. Купянськ, де відпочили та отримали подарунки.

Охорона праці

Робота педагогічного колективу з охорони праці протягом 2014/2015навчального року була організована згідно з Законами України «Про охорону праці», «Про освіту», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом МОНУ від 01.08.2001 №563 (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ від 20.11.2006 №782).

Відповідно до плану роботи школи проводилися навчання працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки.

На початку навчального року було здійснено наступні заходи:

 • проведення вступного інструктажу з ОП;

 • проведення інструктажу на робочому місці;

 • підписання актів на дозвіл проведення навчальних занять у кабінетах інформатики, фізики, хімії, біології, інформатики, спортзалах, спортивному майданчику;

 • підписання акту прийняття школи до нового навчального року;

 • опрацювання Положення про охорону праці в загальноосвітній школи;

 • контроль наявності інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах школи, спортзалі;

 • видання наказу про організацію роботи з ОП.

Згідно вимог оформлялася відповідна документація з охорони праці: журнали реєстрації та видачі всіх видів інструкцій, інструктажі з охорони праці для працівників та учнів.

Питання охорони праці, збереження здоров’я та життя учнів та вчителів піднімалися на засіданнях педради, нарадах при директорові, засіданнях класних керівників, класних та батьківських зборах.

Реалізація програми «Обдарована молодь Куп’янщини на 2013-2017 роки»

Згідно з наказом по школі від 01.09.2014 № 148 «Про роботу з обдарованою молоддю та залученням учнів до науково-дослідницької роботи МАН», на виконання районної Програми «Обдарована молодь Куп’янщини на 2013-2017 роки» протягом 2014/2015 навчального року проведена певна робота з метою створення серед учнів школи пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків,  стимулювання творчого самовдосконалення учнів, самореалізації у сучасному суспільстві.

Забезпечувалися сприятливі умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку; обдаровані учні залучалися до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації; удосконалювалася робота щодо вибору форм і методів співпраці з обдарованими учнями.

Для реалізації шкільної програми з питань роботи зі здібною та обдарованою молоддю в школі створена певна система роботи:  двічі на рік (вересень, січень) оновлюється банк даних про обдарованих дітей і педагогів, які працюють з ними, з 01 вересня 2014 року продовжено профільне навчання, за напрямом «Українська філологія», у 11-му класі», факультативи, спецкурси, передбачені робочим навчальним планом на 2014/2015 навчальний рік, гуртків, секцій тощо.

Робота з обдарованими учнями планується в кожному навчальному класі і чітко виконується. Цілеспрямована робота з обдарованою молоддю створює передумови для успішної участі школярів школи в олімпіадах, турнірах, конкурсах науково-дослідницьких  робіт МАН України, учнівських конкурсах тощо.

На початок 2015 року - банк обдарованих дітей 14 учнів, у минулому навчальному році – 18) та сплановані заходи роботи з ними.

Протягом жовтня – грудня 2014 року проводилися І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. У І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь - 181 учнів 6-11 класів (відповідно у 2013/2014 навчальному році – 181 учнів), у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика - 20 учнів 3-4 класів (1 – ІІІ місце), у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка – 20 учнів (5 – 11 класів, 2 – ІІ, 2 – ІІІ місця))

Протягом січня-лютого, 2015 року переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін брали участь у ІІІ (обласному) етапі олімпіад та переможці І етапу МАН у ІІ етапі МАН результати такі:

Протягом поточного навчального року учні школи брали участь у різноманітних конкурсах учнівської творчості, а саме:

 • районний етап турніру «Юних біологів» (І місце),

 • конкурс ораторського мистецтва «Тарас Шевченко – взірець українського патріотизму» - Саніна Н., учениця 11го класу, (ІІ місце)

 • районний етап турніру «Юних географів» (ІІ місце),

 • районний етап турніру «Юних економістів» (І місце);

 • районний етап фестиваля юних інспекторів руху – І місце;

 • районний етап конкурсу твір-есе «Я - Європеєць» - Саніна Н., учениця 11 класу, робота направлена на обласний етап;

 • конкурс учнівської творчості «Україна і державотворення» в номінації «Історія» - Шаповалов В., робота направлена на обласний етап;

 • районна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж» - Бєлік Є., учениця 5-го класу (робота «Зимовий букет» направлена на обласну виставку до КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» гурток «Семіцвіт»;

 • конкурс різдвяно-новорічних прикрас «Зимова казка» під патронатом народного депутата В. Остапчука – Водолазська П., учениця 11-го класу, переможець І туру запрошена на свято Архірейської ялинки у м. Ізюм;

 • районний етап турніру «Юний журналіст» - І місце;

 • «Учень року -2015» у номінації «Творча особистість» - Бєлік Є., учениця 5-го класу;

 • районний фестиваль героїко-патріотичної пісні «Солдати миру» - І та ІІ місце;

 • районний фестиваль молодь обирає здоров’я – ІІ місце;

 • обласний конкурс «Україна – Європейська держава» (номінація «Туризм та здоров`я», вихованка гуртка «Семіцвіт» Бєлік Є., учениця 5-го класу, - І місце;

 • І обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського зльоту учнів лісництв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів – участь;

 • ІІ етап Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів – членів МАН – Водолазська П., учениця 11-го класу, секція: фольклористика, базовий предмет: українська мова та література – участь; Саніна Н., учениця 11-го класу, секція: лісознавство, базовий предмет: біологія – участь; Шаповалов О.В., учень 11-го класу, вихованець комунального закладу «Харківський центр дослідницько-експерементальної діяльності «Будинок учителя» Харківської обласної ради» - диплом ІІІ ступеня; секція: літературна творчість, базовий предмет: українська мова та література;

 • участь у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах - «Колосок – осінній» (33 учні), «Колосок весняний»: «Золотий» - 18 учнів, «Срібний» - 5, участь – 2, «Російське ведмежа» (5 учнів), «Грінвіч» (20 учнів), «Кенгуру-осінній» (24 учні), «Кенгуру – весняний»: «Відмінно» - 5, «Добре» - 9, участь – 1, «Пазл» (9 учнів), «Соняшник» (35 учнів), «Лелека»: «Бронзовий» - 1, участь – 7.

Певних результатів досягли спортсмени школи під керівництвом вчителів фізичної культури Калашнікової К.М., Герасименка С.Ю.:

 • районний етап змагань з легкої атлетики - особиста першість біг на 400 м (Пономарьова Є., учениця 7 класу, ІІІ місце); стрибок у довжину з розбігу (Кемпа С., 10 клас, ІІІ місце), біг 1000 м (Кемпа С., 10 клас, ІІ місце);

 • районні змагання з баскетболу 3х3 (хлопці – ІІІ м., дівчата – ІV м.).

Протягом навчального року на базі закладу працювали спортивні секції (футбол, шахи, легка атлетика), гуртки «Семіцвіт» та «Кроки в світ економіки та бізнесу»; «Географи – краєзнавці» (обласна станція юних туристів).

Підсумовуючи все сказане, слід зазначити, що робота педагогічного колективу школи з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів,залучення до різноманітної діяльності за інтересами проходить на належному рівні.

Цивільний захист (цивільна оборона)

Виконуючи директивні вказівки Міністерства з НС України, організаційні вказівки з ЦО відділу освіти, школа головну увагу зосереджувала на питаннях виконання плану основних заходів підготовки з ЦО, підвищення якості навчання учнів і постійного складу способів захисту від шкідливих впливів у різноманітних надзвичайних ситуаціях, забезпечення їхньої готовності до негайного реагування на НС техногенного й природного характеру і дій з ліквідації наслідків останніх.

Робота з організації та ведення цивільної оборони в навчальному закладі була організована і проводилась у відповідності до вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», «Єдиної державної системи цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814, плану підготовки цивільної оборони на 2014 та 2015 роки у навчальному закладі проводилася відповідна робота.

При вирішенні питань цивільної оборони основні зусилля були спрямовані на проведення роботи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного, природного й екологічного характерів і реагування в разі їх виникнення з метою захисту учасників навчально-виховного процесу, а саме:

 • навчання особового складу невоєнізованих формувань діям у надзвичайних ситуаціях;

 • організацію захисту учнів та працівників від наслідків надзвичайних ситуацій;

 • підвищення готовності керівного складу до реагування на надзвичайні ситуації.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі, затвердженої наказом начальника штабу ЦО Державного секретаря Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. № 28.

Відповідно до Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природничого характеру» в школі 21 квітня 2015 року проведено показовий День Цивільного захисту. Було організовано і здійснювалось навчання працівників цивільного захисту.

До Дня ЦЗ штабом школи була підготовлена відповідна документація: наказ, затверджений графік проведення Дня ЦЗ, розроблені питання вікторини з ЦЗ тощо; проведена нарада з педагогічними працівниками, на якій уточнювались обов’язки кожного педагога. Завершальним етапом щорічного навчання учнів з курсу «Основи здоров’я», на якому закріплюються отримані теоретичні знання про небезпеку, що трапляється або може виникнути на відповідній території, про її причини, наслідки для людей і навколишнього середовища, та відпрацьовуються практичні дії з особистої безпеки й захисту учнів під час надзвичайних ситуацій, є День ЦЗ.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення школи.

З батьками були проведені різні форми роботи, як колективні (збори, конференції), так й індивідуальні (бесіди) з пропаганди цивільної оборони.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров`я», «Захист Вітчизни».

Навчально-матеріальна база школи на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров`я в надзвичайних ситуаціях на належному рівні.

Фінансово-господарська діяльність

У 2014/2015 навчальному році кошти на ре­монт приміщень та поповнення матеріально-технічної бази школи відділом освіти не виділялись.

Протягом навчального року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів. Встановлено 9 метало-пластикових вікон, проведено часткову заміну ламп освітлення на енергозберігаючі.

З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2014/2015 навчальному році проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабю­джетних коштів.

Навчальний заклад приймає благодійну до­помогу батьків учнів школи у вигляді матеріаль­них цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт:

 • забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи;

 • повністю замінена система водовідведення шкільної їдальні;

 • відремонтовані кабінети №10, підлога кабінету №12, частковий ремонт інших кабінетів;

 • замінено поверхні парт кабінету інформатики;

 • протягом року бібліотека поповнювалася художньою літературою;

 • придбано резервний комплект посуду для їдальні;

 • проведено перезаправку и технічний огляд вогнегасників;

 • виконано поточний ремонт фойє першого поверху, фасаду школи;

До завершення фінансового року запланова­но в рамках підготовки до опалювального сезону встановити металево-пластикові вікна в кабінеті №12 та встановити частини водостоку біля запасного виходу.

Для успішного початку навчального року необхідно забезпечити школу аптечками, утеплити вікна.

Проблеми, які потрібно терміново вирішу­вати:

 • капітальний ремонт системи опалення школи;

 • поновлення роботи майстерні;

 • потребують оновлення меблі майже кож­ного кабінету;

 • підключення до мережі Internet.

Приєднані документи:

Звіт директора школи 2015
Переглядів: 85
Дата публікації: 21:21 11.11.2016
Версія для слабо- зорих